© 2023 Sho Ikushima

Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /home/sweet2/shoikushima.com/public_html/wp-content/themes/shoikushima/template-parts/content-single.php on line 89

Todori Nozaki Shuhei

as Tsuyoshi Sato
Director: Hajime Gonno
Original Comic Book: Ryoka Shu, Shigeru Noda
Screenplay: Yoichi Maegawa
Cast: Yuji Oda, Goro Kishitani, Nanako Matsushima, Ken Mitsuishi, Ikko Furuya
Year: 20
Production: WOWOW
Distribution: WOWOW
Website: https://www.wowow.co.jp/dramaw/nozaki2/