© 2024 Sho Ikushima

70 years old, Hajimete Umimasu Seventy Uizan

Original Manga: Ryosuke Taimu, “Severy Uizan”
Script: Yuka Honcho
Casts: Fumiyo Kohinata, Keiko Takeshita, Raita Mine, Aki Maeda, Baijaku Nakamura, Ayumi Ito, Yuma YAmoto