© 2024 Sho Ikushima

Strawberry Night Saga

as Shingo Otake (episode 10)
Director: Junichi Ishikawa
Screenplay: Yuichi Tokunaga
Producer: Junko Yamazaki
Music: Kenichiro Suehiro
Cast: Fumi Nikaido, Kazuya Kamenashi, Yosuke Eguchi
Year: 2019
Production: Kyodo TV
Distribution: Fuji TV
Website: https://www.fujitv.co.jp/strawberrynight/