© 2024 Sho Ikushima

Mirror Twins


as Mizuno
Director:Shosuke Murakami, Tatsuya Ikezawa, Toshiyuki Morishita, Kenta Noda
Script:Yuya Takahashi
Music:Yuki Hayashi, Takahiro Obata
Producer:Naochika Ichino, Yasunori Aoki, Jun Kurosawa
Cast:Taisuke Fujigaya, Kana Kurashina, Dai Watanabe, Rina Takeda, Katsunori Takahashi, and more
Production:WOWOW, Tokai Television
Date:2019/4/6~2019/6/29
website:https://www.mirror-twins.com