© 2024 Sho Ikushima

Utsushiyo no Okuni

Direction/Choreography: Kikunojo Onoe
Script: Seido Fujii
Music: Shogo Yoshii

Main Casts: Onoe Kikunojo, Asato Shizuki, Ichitaro Nakamura, Sho Ikushima,
Japanese Music: Motonori Miura, Sho Asano, Junpei Otsuka, Takeshi Maeda, Ajumi Yamano, Marina Hirata
Dancers:Kyo Onoe, Kiehumika HAnayagi, Kyonosuke Fujima