© 2024 Sho Ikushima

Sennenn no Tamayura

Supervisor: Kinkunojo Onoe
Director/Script: Hiroyuki Oono
Music:Yuichiro Ono
Choreography:Uran Hirosaki
Costume: Izutsu Kikaku
Set design:Jun Matsuno

Cast: Tsubasa Imai, Tsubasa Makoto, Shinya Niiro, Ayu Manaka, Shinichiro Hino, Uran Hirosaki, Kikunojo Onoe, Shogo Yoshii, Yuichiro Onuki, Kieayaka HAnayagi, Kyonosuke Fujima, Yosuke Saito, Mika Ikeda, Sho Ikushima, Yukiko Matsumoto

Sennenn no Tamayura