© 2024 Sho Ikushima

Sapiens

as Orlan, the historian
Writer/Director: Kennichi Tani
Choreographer: Ella Rothchild
Composer: Ryohei Shima (dress codes)
Set Design: Yukio Horio
Lighting: Shigeo Saito
Sounds: Hideyuki Kano
Video: Entaku Matsuzawa, Eika Shinbo
Costume: Kyoko Doumoto

Cast: Masayuki Higashide, Natsumi Kon, Hiroyuki Yamaji,
Youji Akiba, Kei Asanuma, Sho Ikushima, Takayuki Ueda, Maki Okubo, Kae Okumura, Moeko Koyama, Motohiro Tanimoto, Naomi Naoito, Mai Nakabayashi, Yuri Nagoya, Junki Narasaka, Akihiro Nita, Kan Fukuhara, Tetsuji Muraoka

Theater: KAAT (Kanagawa Arts Theater)
Dates: 23 October 2020 – 3 November 2020