© 2024 Sho Ikushima

PRIDE


as Taiki Shimabukuro
Director/Script: Ichiro Fujimori
Cast: Gaku Sano, Taiko Katono, Yuki Ikushima, Sho Ikushima
Theater: AQUA studio
Date: 24 January 2013 – 28 January 2013
Production: Air Studio