© 2024 Sho Ikushima

Onionna

as Onna Oni(Female Oni)
Director:Haruki
Script:Yumi Mihashi
Producer:Aoi Ganjo
Music:Tatsuya Ito
Choreography:Mari Honda, Juri Kobe, Sho Ikushima
Performer:Eri Yoshizuki, Esong, Tonio Roma, Sho Ikushima, Eriko Arakawa, Yoji Akiba
Theater:Za Koenji 2
Date:15 and 16 March 2019