© 2024 Sho Ikushima

Kansayaku Nozaki Shuhei


as Tsuyoshi Sato
Director: Hajime Gonno
Original Comic Book: Ryoka Shu, Shigeru Noda
Screenplay: Yoichi Maegawa
Cast: Yuji Oda, Goro Kishitani, Nanako Matsushima, Ken Mitsuishi, Ikko Furuya
Year: 2018
Production: WOWOW
Distribution: WOWOW
Website: http://www.wowow.co.jp/dramaw/nozaki/