© 2024 Sho Ikushima

Hanzai Shokogun


as Toshikazu Goto
Director: Shosuke Murakami, Junichi Tsuzuki
Arthor: Tokuro Nukui
Screenplay: Eriko Shinozaki, Junichiro Taniguchi
Cast: Tetsuji Tamayama, Shosuke Tanihara, Atsuro Watabe, Mimura, Masahiro Komoto, Jun Kaname, Sho Ikushima
Year: 2017
Production: WOWOW, Tokai Television, Kyodo Television
Website: http://tokai-tv.com/hanzaishokogun/ Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EpYEKgY6mZw