© 2024 Sho Ikushima

Chou Kinkyu Tokubetsu Bangumi


as Daigo Fujita
Director/script Akira Inori
Cast: Ryo Tadaki, Sho Ikushima, Tsuyoshi Hirose, Satomi Hirayama
Theater: Pocket Square Theater MOMO
Date: 7 June 2016 – 12 June 2016
Production: Top Banana