© 2024 Sho Ikushima

2026年アジア競技大会 招聘動画振付

Director: Yukihiko Tsutsumi
Music: Taro Hakase
Dance: Kankuro Nakamura
Choreography: Sho Ikushima
Costume: Kozue Hibino